MM och MC pickuper
Moving magnet (rörlig magnet) och Moving coil (rörlig spole)
MM: Magneterna rör sig och spolarna ligger fast
MC: Spolarna rör sig och magneterna ligger fast

Pickuper med rörlig magnet (MM) har en normalhög utgångsnivå vilket många förstärkare med phono-in kan hantera.
Pickuper med rörlig spole (MC) har en lägre utgångsnivå. Det gör att skivspelar-förstärkaren måste vara gjord för dessa pickuper och kan ge en extra nivå, vilket inte alla förstärkare har.
_____________________________________

DAC (Digital Audio Converter)
En omvandlare som gör om den digitala signalen till en analog signal. Likt en tolk mellan två skilda språk.
I dag sitter DAC’ ar i många förstärkare. Omvandling till analog signal (RCA, XLR) sker via
S/PDIF signal Koaxial och Optisk – som även skrivs TOSLINK. USB-ingången i en förstärkare innehåller även en USB-DAC.Rodiumkontakter
Rodium är världens dyraste metall. För att göra kontakterna till signalkablarna så ledande som möjligt använder tillverkarna ett ytlager Rodium på kontaktytorna.
_____________________________________

HDCD-CD (High Definition Compatible Digital )
HDCD-CD skivor finns ganska många men många har noterat det eftersom dom även har ett lager för vanlig CD-uppspelning. Men man kan vända på CD-etuiet och se om HDCD-logotypen finns längst ner. Då kan en CD-spelare med en inbyggd HDCD-decoder öppna upp ljudet till 24 bitar. En högre ljudkvalitet uppstår. CD-spelare med HDCD-avkodare finns hos audiotillverkare som exempelvis T.A.C. och Vincent.

HDCD-technologin startades upp av tre personer i Californien som tyckte att en CD-skiva inte lät tillräckligt bra. Så dom bildade Pacific Electronics LTD. En hårdvara med det fantasifulla namnet ”Number 2” för HDCD-encoding med mastringskapabilitet upp till +6dB tillverkades i samarbete med Burr-Brown som gjorde DAC-chipet 1732 som kunde avkoda HDCD-mastringar.

En av dom är Keith ”Professor” O. Johnson som bildade skivbolaget Reference Recordings och är i dag på ålderns höst, en ofta nominerad ljudtekniker, välkänt bland audiofiler som lyssnar på klassisk musik, jazz och blues.
Nu finns än så länge inte fler gjorda mastringar med ett HDCD-lager på digital disk då det nödvändiga chipet från Burr-Brown förbjöds genom en EU-lag pga sina blyinfattningar. Men jag blir ändå nyfiken då det nu finns CD-spelare med HDCD-decoder inbyggt. Vincent och T.A.C. är ett par exempel. Hittas i mitt utbud. Ett visst utbud CD-skivor med HDCD-lager finns att hitta här, med risk för att nymastringar på titlarna kan sakna HDCD-lager. Katalogen byggde jag ca. 2005.
Men ca 4-5000 skivor hann komma ut. Det fina i kakan är att det nu som jag nämnt här ovan, finns i alla fall två spelare med HDCD-avkodning.
Några år senare köpte Microsoft HDCD – som dom inte kunde använda eftersom hårdvaran inte kunde stoppas i en kartong. Det enda som händer är att en bild av en lysande diod syntes i Windows Mediaplayer.

EN FRAGMENTARISK BESKRIVNING AV DAC-chipet BurrBrown multilevel PCM1732 med design för medelstora till högkvalitativa digitala ljudapplikationer som uppnår minst 96 kHz/24-bitars ljuddata. Chipet satt i HDCD-decoderenheter såsom ett antal HDCD-CD-spelare och DAC:ar. Mastringföretaget Cutingroom i Stockholm använde HDCD encodern Pacific Microsonics Model Two under många år då även vanliga PCM CD-mastringar fick en avsevärt högre ljudkvalitet.

Chipets ljuddata:
Ordlängd: 20-24-BIT / 96kHz, Klockning: 512, 768
THD+N: 96dB, dynamik: 104
HDCD-filtret var vid avkodning optimerat för klara ordlängder om 48kHz till 96kHz
OUTPUT DATA:
8x Översampling med HDCD-Decoder: Stoppbandsdämpning: 120dB
Passband Ripple: ±0,00001dB.

Burr-Brown

Encodern Pacific Model Two